Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Phần 1 - ThS. Nguyễn Văn Toàn

Phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự thay đổi trạng thái kỹ thuật ô tô trong quá trình sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, thiết kế quy trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook