Giáo trình Bảo vệ rơle trong hệ thống điện - ĐH Điện lực

Giáo trình Bảo vệ rơle trong hệ thống điện gồm có 8 chương, được dùng để giảng dạy cho sinh viên trong ngành Hệ thống điện trường Đại học Điện lực và làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác kỹ thuật và vận hành các thiết bị bảo vệ trong hệ thống điện. Giáo trình đưa ra một số vấn đề cơ bản của kỹ thuật bảo vệ hệ thống điện bằng rơle, các nguyên tắc tác động và cách thực hiện các loại bảo vệ thường gặp. Đối với mỗi phần tử trong hệ thống điện, giáo trình trình bày tóm tắt các chế độ làm việc, tình trạng hư hỏng và làm việc không bình thường, mô tả nguyên lý làm việc và chức năng của các phần tử chính trong sơ đồ bảo vệ.
Hỗ trực trực tuyến Facebook