Giáo trình bài giảng: Cơ sở lý luận và các loại hình báo chí truyền thông

Nội dung giáo trình của Vũ Tiến Thành trình bày về những quy luật cơ bản của nhận thức thị giác, nhận diện môi trường truyền thông trong thế kỷ XXI, đại cương về thông tin và các loại hình báo chí truyền thông.
Hỗ trực trực tuyến Facebook