Giáo trình bài giảng: Biên tập văn bản báo chí - Phần 1

Phần 1 của giáo trình trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: tổng quan về công tác biên tập, vị trí vai trò của công tác biên tập, những nội dung chính của công tác biên tập và công tác tổ chức nội dung, chiến lược truyền thông của tòa soạn.
Hỗ trực trực tuyến Facebook