Giao thông bền vững (Module 5h): Giao thông đô thị và Hiệu quả năng lượng

Mô đun này đưa ra cái nhìn tổng quan toàn diện về các biện pháp, các hoạt động mà thông qua đó, các nhà chức trách địa phương và quốc gia có thể thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả trong hệ thống giao thông đô thị.
Hỗ trực trực tuyến Facebook