Ebook Vi sinh vật học (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitơ, sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật, di truyền học vi sinh vật, miễn dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook