Ebook Từ điển từ ngữ Nam Bộ: Phần 1

Cuốn Từ điển từ ngữ Nam Bộ của tác giả Huỳnh Công Tín biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc tìm hiểu từ ngữ Nam Bộ ở các bình diện: Từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ âm, ngữ pháp và phong cách diễn đạt. Việc biên soạn quyển sách này cũng góp phần vào sự nghiệp chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nó giới thiệu những mặt tích cực của từ ngữ Nam Bộ, những yếu tố góp phần làm giàu thêm cách diễn đạt của người Việt. Mời các bạn cùng tham khảo "Từ điển từ ngữ Nam Bộ: Phần 1" sau đây.