Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn: Phần 2

Cuốn sách "Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn"được biên soạn gồm nhiều bài mẫu đối thoại và có tiếng Việt giải nghĩa mỗi câu và có phần bài tập áp dụng các bạn sẽ hiểu rõ và nắm bắt nội dung từng ngữ cảnh đàm thoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.