Ebook The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên)

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English (ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học) do GS.TS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ biên để nắm bắt thêm những thông tin kiến thức về: Grammar, The exercises, Vocabulary, Reading chemical and mathematical signs and Formulas,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của cuốn sách.