Ebook Sửa chữa - Bảo trì động cơ diesel: Phần 2 - Trần Thế San, Đỗ Dũng

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sửa chữa - Bảo trì động cơ diesel", phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống phun nhiên liệu; các hệ thống điện, chạy rà, xử lý và tinh chỉnh động cơ. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.