Ebook Sử dụng - bảo trì lốp và bánh xích: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Ebook Sử dụng - bảo trì lốp và bánh xích: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức về đặc điểm, cấu trúc, cách sử dụng, bảo trì và sửa chữa bánh xích. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.