Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Sổ tay chuyên ngành hàn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kim loại chịu nhiệt và kim loại bền nhiệt, kim loại mạ kẽm, hàn kim loại mềm, phương pháp tạo bề mặt cứng và các loại thép dụng cụ, các kiểu mối ghép, vị trí hàn, các loại mối hàn, thuật ngữ hàn, kí hiệu hàn và các gợi ý về mối hàn tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.