Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 1

Ebook Sổ tay chuyên ngành hàn: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: An toàn đối với phương pháp hàn và cắt, phương pháp hàn oxyacetylene, cắt hàn bằng ngọn lửa oxyacetylene, hàn hồ quang kim loại được bảo vệ, cắt và hàn hồ quang, hàn vảy cứng và hàn thau, hàn vảy mềm, xác định kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.