Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Phần 1

Kiểm soát cảm xúc cá nhân là kĩ năng quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là nơi học tập, làm việc. Đây là điều mà học sinh hiếm khi nghĩ đến. Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp để phát triển kĩ năng kiểm soát cảm xúc ở học sinh để các em sẵn sàng cho nơi làm việc trong tương lai sau này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.