Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 1

Cuốn sách gồm 2 phần với 19 câu truyện nhằm giới thiệu tới người đọc những một trong những kỹ năng cơ bản nhất của học sinh đó là kỹ năng đặt mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.