Ebook Phong thủy thực dụng: Phần 1

Ebook "Phong thủy thực dụng" cung cấp những phương pháp thực tiễn để xác định và hóa giải những vấn đề phong thủy tiềm ẩn, không chứa công thức hay những bảng số liệu phức tạp, chỉ tập trung vào xem xét ngôi nhà và các bộ phận của nó dưới góc độ phong thủy. Phần 1 ebook gồm 7 chương: Khái niệm tổng quát về nguồn gốc cổ đại của phong thủy, tập trung vào ảnh hưởng của thế và môi trường, hai công cụ quan trọng được sử dụng để phát hiện các vấn đề phong thủy... Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook.