Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm" đi sâu trình bày các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phần mềm như: Bài toán xác định khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi, bài toán tính lún móng công trình, bài toán gia cố nền bằng cọc cát, bài toán tinh mỏng đơn trên nền cọc (móng cọc đài thấp), bài toán tính móng băng giao thoa trên nền đất, bài toán tính móng bè, bài toán kết cấu hố đào, bài toán kết cấu ống thép đường kính lớn, bài toán bến cảng sử dụng kết cấu tường cừ kép. Mời các bạn cùng tham khảo.