Ebook Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú: Phần 1

Điều gì khiến cho một nhà giáo trở nên lỗi lạc? Những giáo sư nào vẫn được sinh viên nhớ mãi sau khi ra trường? Cuốn sách “Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú” là kết quả thu được sau mười lăm năm nghiên cứu trên gần một trăm giảng viên giảng dạy trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều cơ sở giáo dục đại học khác nhau ở Hoa Kỳ của giáo sư Ken Bain. Cuốn sách đưa ra những câu trả lời có giá trị đối với tất cả những nhà giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây.