Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 1

Ebook Hướng dẫn thực tập điện tử A: Phần 1 trình bày các kiến thức về hàn lắp mạch điện tử bao gồm: Nhận dạng linh kiện điện tử thực tế thị trường và đo mạch, mạch hàn nổi xuyên lỗ, sử dụng bread board, phục hồi sơ đồ mạch điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.