Ebook GIS căn bản - Trần Trọng Đức

Qua cuốn sách "GIS căn bản" của tác giả Trần Trọng Đức, bạn đọc được làm quen với các phương pháp phân tích không gian và thuộc tính trong đó GIS là công cụ trợ giúp đắc lực cho các nhà quản lý, quy hoạch, đầu tư trong việc lập quyết định có liên quan đến vị trí địa lý. Vấn đề đánh giá chất lượng của cơ sở dữ liệu GIS cũng được đề cập đến. Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật - Khoa Kỹ thuật Xây dựng và các chuyên ngành có liên quan. Sách tái bản lần thứ 2. Mời bạn đọc tham khảo.