Ebook Dựng hình 3D từ ảnh bitmap với 3DS MAX: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Phần 2 sách gồm các bài tập còn lại: Vẽ bánh mâm xe hơi, vẽ lốp xe hơi, hoàn tất mô hình xe hơi, gán vật liệu vào xe hơi, bài tập ứng dụng... Nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng dựng mô hình 3D từ ảnh bitmap với 3ds Max 2008, chuyên đề này biên soạn giúp bạn đọc nhanh chóng tìm hiểu và khám phá các công cụ của 3ds Max 2008 trong dựng hình 3D từ ảnh bitmap có sẵn để việc thiết kế nhanh, dễ và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook