Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2012 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: An toàn thông tin, nguồn nhân lực, hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về CNTT-TT, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án về CNTT-TT, hợp tác quốc tế, các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm tại Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook