Ebook Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt (In lần thứ 2): Phần 1

Ebook Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt (In lần thứ 2): Phần 1 có nội dung trình bày về những khái niệm chung, nhiệm vụ của thiết bị sinh hơi, sơ qua về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị sinh hơi dùng nhiên liệu hữu cơ; sơ qua về quá trình sinh hơi và ngưng tụ trong hệ thống cấp nhiệt; quá trình cháy và thiết bị buồng lửa, cơ sở lý thuyết của quá trình cháy trong buồng lửa;... Mời các bạn cùng tham khảo!