Ebook Cấu tạo và Sửa chữa thông thường ô tô - Bùi Thị Thư, Dương Văn Cường

Ebook Cấu tạo và Sửa chữa thông thường ô tô được biên soạn nhằm giới thiệu cho học sinh những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, những hỏng hóc thông thường, phương pháp kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa động cơ ô tô.