Ebook Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện (tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện" cung cấp cho người đọc các nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle bao gồm: Các vấn đề chung của bảo vệ, các kỹ thuật chế tạo rơle bảo vệ, bảo vệ quá dòng điện, bảo vệ dòng điện có hướng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook