Ebook Bài tập hóa lý cơ sở: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bài tập hóa lý cơ sở" do Lâm Ngọc Thiềm chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức lý thuyết bài tập về nhiệt động lực hóa học, động hóa học và xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.