Ebook 7 ngày khởi nghiệp: Phần 2 - Dan Norris

7 ngày khởi nghiệp là cuốn sách Dan viết từ chính trải nghiệm của mình trong kinh doanh. Nếu bạn vẫn chưa có một doanh nghiệp riêng, bạn cần phải xây dựng nó, vậy thì cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.