Ebook 100 ý tưởng bán hàng tuyệt hay: Phần 1

Cuốn sách là sự đúc kết của tác giả trong công việc tư vấn doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc nhiều ví dụ từ thực tế làm ăn của những công ty có thật (có nêu danh lẫn ẩn danh) rất dễ để liên tưởng và suy ngẫm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.