Điều khiển bám đuổi mạng Neural thích nghi cho cánh tay Robot bao gồm động lực học cơ cấu truyền động

Bài báo này chú trọng vào thiết kế và phân tích lý thuyết điều khiển thông minh cho cánh tay robot khâu bao gồm động lực học cơ cấu truyền động để đạt được sự bám đuổi vị trí với độ chính xác cao. Ban đầu mô hình động lực học của cánh tay robot n khâu bao gồm động lực học cơ cấu truyền động được giới thiệu. Mậc dù rất khó để thiết kế một sơ đồ điều khiển dựa trên mô hình phù hợp ví dụ như nhiễu ngoài, sự thay đổi các tham số và lực ma sát.
Hỗ trực trực tuyến Facebook