Điều chỉnh chương trình động học mài nghiền chi tiết quang theo hệ số tỷ số truyền trên máy điều khiển số NC MB-250

Bài báo trình bầy kết quả nghiên cứu về điều chỉnh chương trình động học mài nghiền chi tiết quang theo hệ số tỷ số truyền và hệ thống điều khiển độc lập tốc độ các trục truyền động liên kết với động cơ DC Servo của máy, nhằm nâng cao độ chính xác và năng suất gia công.
Hỗ trực trực tuyến Facebook