Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Công nghệ ô tô: TH15

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm bài thi tốt mời thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Công nghệ ô tô tham khảo Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Công nghệ ô tô: TH15 (phần thực hành).