Đáp án tham khảo IELTS writing task 1

Tài liệu đáp án tham khảo IELTS writing task1 cập nhập đáp án cho các đề thi mới trong 2 năm gần đây. Nội dung của tài liệu giới thiệu về các phần Line graph, bar chart, pie chart, table, dạng mix,...giúp các bạn nâng cao kĩ năng viết trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.