Đánh giá mức độ phá hoại công trình do việc xây dựng những hố đào sâu ở Hà Nội

Bài viết này được mong ước là hữu ích cho những kỹ sư cũng như những nhà nghiên cứu trong việc sử dụng những phân tích số để đánh giá phản ứng của những công trình lân cận do việc xây dựng những hố đào sâu, đặc biệt là những hố đào sâu ở Hà Nội.