Công nghệ chế tạo máy - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng.
Hỗ trực trực tuyến Facebook