Chương trình đào tạo áp dụng cho hệ thống tín chỉ - TS. Đoàn Hữu Hải

Trong hệ thống tín chỉ, chương trình đào tạo của một ngành học cần đáp ứng những đòi hỏi nào, để có thể đáp ứng được những đòi hỏi đã đặt ra, việc xây dựng chương trình đào tạo cần dựa trên những cơ sở nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chương trình đào tạo áp dụng cho hệ thống tín chỉ" dưới đây.
Hỗ trực trực tuyến Facebook