Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Kiểm tra thùng chứa BBT
Kiểm tra catalog đi kèm đúng với BBT
Kiểm tra BBT sau khi lấy ra khỏi hộp,xem có hư hỏng do di chuyển không
Kiểm tra điện áp dây của nguồn
Kiểm tra điện áp cung cấp phù hợp với dãy điện áp yêu cầu của BBT