Bài tập Toán cao cấp - ĐH Tài chính-Marketing

Nội dung của bài tập Toán cao cấp bao gồm 7 chương các kiến thức như: Ma trận – Định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, phép tính vi phân hàm một biến, tích phân, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.
Hỗ trực trực tuyến Facebook