Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 1 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 1: Tác từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa từ, từ vựng, tách từ, mở rộng bài toán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Hỗ trực trực tuyến Facebook