Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 và 2

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 & 2 giới thiệu tới các bạn những nội dung về các khái niệm cơ bản của xác suất, biến ngẫu nhiên (biến ngẫu nhiên và hàm mật độ, hàm phân phối xác suất, tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên).
Hỗ trực trực tuyến Facebook