Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 2

Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các hàm số và các phương trình đặc biệt; các hàm số tích phân; phương trình bessel và các hàm bessel; chuỗi markov và quá trình dừng; ma trận xác suất chuyển bậc cao, phương trình Chapman–Kolmogorov;... Mời các bạn cùng tham khảo!