Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 2 Phương pháp đếm dùng hàm sinh do Nguyễn Anh Thi biên soạn với các nội dung chính như: Định nghĩa hàm sinh, hệ số hàm sinh, phân hoạch, hàm sinh mũ, phương pháp tổng,...Mời các bạn cùng tham khảo!
Hỗ trực trực tuyến Facebook