Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán học tổ hợp và cấu trúc rời rạc: Chương 1 Tổ hợp cơ bản do Nguyễn Anh Thi biên soạn với các nội dung chính như: Nguyên lý đếm cơ bản, tổ hợp, tổ hợp lặp, khai triển luỹ thừa của đa thức,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook