Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visual Basic 6.0" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu Visiual Basic 6.0, cài đặt VB 6.0, làm quen với IDE, biên dịch chương trình VB6. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.