Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở của mạng, phương thức truyền thông trên mạng Internet, Email trên Internet, World Wide Web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.