Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - TS. Đỗ Bá Lâm

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 1: Thông tin và biểu diễn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và Tin học, biểu diễn số trong hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook