Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 - TS. Jingxian Wu

Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 3 Phép biến đổi Laplace" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biến đổi Laplace; Các tính chất của biến đổi Laplace; Phép biến đổi Laplace ngược; Các ứng dụng của biến đổi Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!