Bài giảng Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 - TS. Jingxian Wu

Bài giảng "Tín hiệu và Thông tin: Chương 2 Phân loại các hệ thống liên tục" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phân loại các hệ thống liên tục; Hệ tuyến tính bất biến (Linear timeinvariant system - LTI); Các tính chất của hệ LTI; Các hệ thống biểu diễn bởi phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!