Bài giảng Thực hành điện

Bài giảng Thực hành điện trình bày tổng quan an toàn trong sử dụng điện, qua đó nhằm giúp sinh viên làm quen với dụng cụ cầm tay và thành thạo kỹ năng nối dây, làm khoen kỹ thuật nối dây cáp điện, làm quen với mỏ hàn và thành thạo kỹ năng hàn, làm quen và thành thạo kỹ năng sử dụng, đọc đồng hồ đo vạn năng VOM. Bên cạnh đó, bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về sử dụng Ampe kế kẹp, biết được cách mắc các mạch điện thông dụng và hiểu được nguyên lý làm việc của từng mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook