Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư

Chương 3 - Thống kê kết quả đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.