Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Các chú ý khi thiết kế sản phẩm cho công nghiệp ép phun

Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Bài Các chú ý khi thiết kế sản phẩm cho công nghiệ ép phun gồm các nội dung như: Bề dày của sản phẩm, góc bo, gân, vấu lồi, lỗi trên sản phẩm, góc thoát khuôn, ren trên sản phẩm,...Mời các bạn cùng tham khảo!
Hỗ trực trực tuyến Facebook